0
Vyzkoušejte nové vyhledávání

Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů, Tomáš Kroupa, Střední 373/55, 602 00, Brno, IČO: 75785439 (dále jen „Správce“) e-mail …, zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • Poskytovatel sms služeb Společnost AXIMA SMS SERVICES s.r.o.
  • Poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
  • Poskytovatel softwaru ACONTE, s.r.o., IČ 27661156 se sídlem Brno, Generála Kadlece 2062/7, PSČ 621 00
  • Dodavatel zboží a služeb HENRY SCHEIN s.r.o.
  • Poskytovatel hlasových služeb OptimSys, s.r.o., Domovina 752/8, 779 00 Olomouc, IČO: 26833972
  • Avantro s.r.o., IČ 04997476, služby online chatu a textových zpráv
  • Poskytovatel softwaru Walk Solutions s.r.o.
  • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, zpracování zákaznických hodnocení v programu Ověřeno zákazníky
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

Žádosti podle tohoto článku je možné adresovat na e-mailovou adresu nebo kontakt uvedený v čl. 1 tohoto sdělení.

Informace - cookies

1.       Správce osobních údajů, podnikatelský subjekt Tomáš Kroupa se sídlem Střední 55, Brno 602 00, IČO: 75785439, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

·        měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

·        fungování webových stránek.

 

2.       Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

3.       Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: info@vase-krmivo.cz Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

4.       Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

5.       Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

6.       Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.

 

7.       Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

·        Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

8.       Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

-        Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

-        Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en

-        Služba sklik.cz: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/

 

9.       Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-        požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-        vykonat své právo na přenositelnost údajů,

-        vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

-        požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

-        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

10.    Správce zpracovává následující soubory cookies:

 

Typ 

Vydavatel/ Název cookie

Expirace 

Esenciální

basketID_oF15Kl1p_cs-CZ 

persistent

Esenciální

ASP.NET_SessionId

session

Esenciální

.ASPXAUTH

persistent

Esenciální

ageConfirm

persistent

Analytical

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session

Tracking

Sklik

30 dní max 540 dní

Tracking

AdWords

90 dní

Potřebujete poradit s objednávkou? +420 739 854 814 napsat e-mail Jsme vám k dispozici každý pracovní den.
Pondělí - pátek: 9:00 - 17:00

Máte dotaz?

Rádi vám poradíme

Napište nám