Zavřít
Přidejte se do našeho Bonus klubu a čerpejte výhody (slevy, dárky) tohoto programu. Více informací.

Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů, Tomáš Kroupa, Kanice 307, Brno-venkov 66401, IČO: 75785439 (dále jen „Správce“) e-mail info@vase-krmivo.cz, zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • Poskytovatel sms služeb Společnost AXIMA SMS SERVICES s.r.o.
  • Poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
  • Poskytovatel softwaru ACONTE, s.r.o., IČ 27661156 se sídlem Brno, Generála Kadlece 2062/7, PSČ 621 00
  • Dodavatel zboží a služeb HENRY SCHEIN s.r.o.
  • Poskytovatel hlasových služeb OptimSys, s.r.o., Domovina 752/8, 779 00 Olomouc, IČO: 26833972
  • Avantro s.r.o., IČ 04997476, služby online chatu a textových zpráv
  • Poskytovatel softwaru Walk Solutions s.r.o.
  • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, zpracování zákaznických hodnocení v programu Ověřeno zákazníky
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

Žádosti podle tohoto článku je možné adresovat na e-mailovou adresu nebo kontakt uvedený v čl. 1 tohoto sdělení.

Potřebujete poradit s objednávkou? +420 739 854 814 napsat e-mail Jsme vám k dispozici každý pracovní den.
Pondělí - pátek: 9:00 - 17:00