Reklamace

Pokud si přejete reklamovat jakékoliv zboží zakoupené v našem e-shopu či kamenných prodejnách, kontaktujte nás na telefonu 739 854 814 nebo na e-mailu info@vase-krmivo.cz. Postaráme se, aby reklamace proběhla co nejplynuleji a v co nejkratší době. 

Adresa pro podání reklamace:

Prodejna vase-krmivo.cz
Loosova 1
Brno-Lesná 63800
Okres Brno-město

 

Zboží vždy překontrolujte ihned při převzetí. Pozdější reklamace (chybějící či jiné zboží) nemusí být uznána.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

O přípustnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu odpovědná osoba ve vase-krmivo.cz. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po dohodě prodávajícího s kupujícím může být lhůta delší.

Ustanovení tohoto reklamačního řádu se nevztahují na zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, u opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře opotřebení nebo opotřebení, které zboží vykazovalo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy a vlastností zboží.
Potřebujete poradit s objednávkou? +420 739 854 814 napsat e-mail Jsme vám k dispozici každý pracovní den.
Pondělí - pátek: 9:00 - 17:00