Zavřít
Přidejte se do našeho Bonus klubu a čerpejte výhody (slevy, dárky) tohoto programu. Více informací.

Frontline Combo Spot-on Dog - S sol 1x0,67 ml - 262 Kč

Velmi účinný a zcela voděodolný antiparazitární roztok aplikovatelný na kůži k ochraně psů před napadením blechami, klíšťaty nebo všenkami.

Skladem: 0 ks

DPH: 21 %
Bonus klub: 2 body

262 Kč (vč. DPH)
Zboží je dočasně nedostupné

Všechny varianty


Další informace

popis přípravku
Čirý jantarově žlutý roztok.
farmakoterapeutická skupina
Zevní ektoparazitikum.
indikace nebo použití (parafarm.)
Cílový druh zvířat: Psi.
Frontline Combo Spot-On pro psy S roztok pro nakapání na kůži
Pro použití u psů vážících od 2 do 10 kg.
Frontline Combo Spot-On pro psy M roztok pro nakapání na kůži
Pro použití u psů vážících od 10 do 20 kg.
Frontline Combo Spot-On pro psy L roztok pro nakapání na kůži
Pro použití u psů vážících od 20 do 40 kg.
Frontline Combo Spot-On pro psy XL roztok pro nakapání na kůži
Pro použití u psů vážících více než 40 kg.
- K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
- Eliminace blech (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 8 týdnů po aplikaci.
- Eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticularis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií).
- Eliminace všenek (Trichodectes canis).

Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).
kontraindikace
Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku u nejmladších věkových kategorií neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2 kg.
Neaplikujte nemocným zvířatům (např. systémová onemocnění, horečka) nebo zvířatům v rekonvalescenci.
Nepoužívat u králíků kde se mohou objevit nežádoucí reakce vedoucí někdy až úhynu.
Přípravek je určený pro psy. Nepoužívat u koček, mohlo by dojít k předávkování.
nežádoucí účinky
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky), zvracení nebo respiratorní příznaky byly rovněž po použití pozorovány.
Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
těhotenství a laktace
Přípravek lze použít během březosti a laktace.
dávkování
Jedna pipeta o obsahu 0,67 ml (S) pro psa vážícího od 2 kg do 10 kg.
Jedna pipeta o obsahu 1,34 ml (M) pro psa vážícího od 10 kg do 20 kg.
Jedna pipeta o obsahu 2,68 ml (L) pro psa vážícího od 20 do 40 kg.
Jedna pipeta o obsahu 4,02 ml (XL) pro psa vážícího přes 40 ale do 60 kg, odpovídající minimální doporučené dávce 6,7 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)-methoprenu podávaného zevní aplikací na kůži.
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

způsob použití

Kožní podání.
Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Koupání/šamponování zvířete se nedoporučuje po 2 dny po aplikaci, stejně jako koupání častější než jedenkrát týdně. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity; jsou-li ale používány týdně po aplikaci přípravku, snižují délku ochrany proti blechám přibližně na 5 týdnů.

Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.
Po aplikaci přípravku zabraňte psům po dobu 2 dnů koupání v přírodních vodních zdrojích.
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
upozornění (příbalový leták)
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Combo Spot On pro psy. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.
uchovávání (příbalový leták)
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C. Uchovávejte v původním obalu.
varování (příbalový leták)
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Pouze pro zvířata.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

 

«zobrazit více«